Aktualności z życia parafii

Sobota, Listopad 13, 2021, 17:00 | Brak komentarzy »

REGULAMIN
XXV FESTIWALU JASEŁEK
AKCJI KATOLICKIEJ
przy Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie
14 stycznia (piątek) 2022 r


1. Organizatorem XXV Festiwalu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie, który powołuje Jury i czuwa nad sprawnym przebiegiem konkursu.
2. Tematyka występów – Bożonarodzeniowa
3. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

I Przedszkola

II Szkoły Podstawowe - kl. I-III

III Szkoły Podstawowe – kl. IV – VIII

IV Inne Placówki Oświatowo Wychowawcze

4. Do konkursu mogą przystąpić zespoły tylko z terenu miasta Kętrzyna (Ograniczenia spowodowane są sytuacją związaną z COVIDEM)
5. Terminy przesyłania zgłoszeń do 15 grudnia 2021 r. na adres Kancelarii Parafialnej.
W zgłoszeniu należy podać:

1. Nazwę zespołu.

2. Ilość występujących i wiek uczestników.

3. Nazwiska opiekunów przygotowujących jasełka oraz telefon kontaktowy.

4. Uwagi dla organizatora.

6. Czas prezentacji zespołu – 20 min.
7. Organizator powiadomi pisemnie oraz zamieści w internecie kolejność i godz. występów poszczególnych zespołów.
8. Za właściwą opiekę i bezpieczeństwo uczestników (tzn. zachowanie i przestrzeganie rygoru sanitarnego) odpowiadają opiekunowie.
9. Miejsce występów: Bazylika Św. Jerzego w Kętrzynie. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie w czasie występów kilka mikrofonów bezprzewodowych i stałą dekorację Bożonarodzeniową w tle.
10. Nagrody i wyróżnienia: Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy znaczek i słodki upominek. Po zakończeniu przeglądu zespołów. Jury ogłosi wyniki konkursu, a na zwycięzców czekają nagrody.
11. Imprezę festiwalową wspomagają: Proboszcz parafii Św. Jerzego, sponsorzy i parafianie.

Proboszcz Parafii Św. Jerzego Prezes POAK
p.o. Helena Szymkiewicz


Sobota, Marzec 20, 2021, 16:58 | Brak komentarzy »

Półekstremalna Droga Krzyżowa 2021 w Kętrzynie inspirowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Jerzego w dniu 26-27 marca rozpocznie się Mszą św. o godz. 20:00.


środa, Styczeń 27, 2021, 12:10 | Brak komentarzy »

W związku z sytuacją pandenomiczną w tym roku 24 Festiwal Jasełek nie odbędzie się. Jednak w celu zachowania ciągłości i tradycji odbędzie się 31 stycznia 2001 po Mszy św. o godz. 11:30 w naszej Bazylice przedstawienie o charakterze Bożonarodzeniowym przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej nr 4 pod kierunkiem pani Marleny Kasprowicz. Jednocześnie jest możliwość z korzystania z internetu na youtubie pod adresem https://youtu.be/iYQ5oZQB5dQ . Jest to przedstawienie przygotowane przez przedszkolaków z przedszkola „Smerfowa Kraina” pod kierunkiem M. Pałasz i Z. Mirocha.


Sobota, Styczeń 18, 2020, 19:44 | Brak komentarzy »

Jury XXIII Festiwalu Jasełek dokonała oceny następujących zespołów i ustaliła następujące miejsca w kategoriach:

 

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE

1. "Betlejemskie Gwiazdeczki" Przeddszkole Krasnal Kętrzyn

2. "Pracusie" Przedszkole Smerfowa Kraina Kętrzyn

II MIEJSCE

1. "Sopelki" Przedszkole "Miś Uszatek" Kętrzyn

2. Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 3 Ketrzyn

3. Niedźwiadki Przedszkole Samorządowe w Bisztynku

 

OŚRODKI SPECJALNE I PRACY POZALEKCYJNEJ

I MIEJSCE

1.  Zespół Edukacyjno Terapeutyczny SOSW w Kętrzynie

2. "Parodia" Zepół Internacki SOSW Kętrzyn

3. Warsztat Terapi  Zajęciowej Kętrzyn

4. "Bagatela" Ośrodek Kultury lokalnej w Bisztynku.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III

I MIEJSCA

1. "Stella" Szokła Podstawowa w Bartągu

2. "Dzieci Maryi" Szkołą Podstawowa w Biedaszkach

3. "Gwiazdeczki" Szkoła Podstawowa  Garbno

4. "Srokowskie Krasnloludki" Srokowo

5. "Małe Jedyneczki" Szkoła Podstawowa nr 1 Kętrzyn

6 "Aniołeczki" Szkoła Podstawowa nr 4 Kętrzyn

II MIEJSCA

1. "Koło Artystyczne" SP nr 1 Mrągowo

2. Szkoła Podstawowa w Kruszewcu

3. "Gwiazdeczki z Trójeczki" SP nr 3 Kętrzyn

III MIEJSCA

1. "Promyczki" SP nr 5 Kętrzyn

2. "Promyczki" SP Biszynek

 

II SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VIII

I MIEJSCA

1. "ANTRAKT" SP nr 5 Kętrzyn

II MIEJSCA

1. "Pogotowie Artystyczne" SP Sorkwity

2. "Srokowiacy" SP Srokowo

III MIEJSCA

1. "Gwardziści" SP nr 1

2. "Aniołki i diabełki" SP Wilkowo


Czwartek, Grudzień 19, 2019, 13:26 | Brak komentarzy »

Kolejność występów zespołów w XXIII Festiwalu Jasełek w dniach 17 i 18 stycznia 2020 r.

 

17 stycznia 2020 r. godz. 8:30

Uroczyste rozpoczęcie XXIII Festiwalu Jasełek

1. Chór szkolny "KROPLA SZTUKI" Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie

2. "Betlejemskie gwiazdeczki" Przedszkole niepubliczne "Krasnal" w Kętrzynie

3. "Sopelki"  - Przedszkole niepubliczne "Miś Uszatek" w Kętrzynie

4. "Żuczki i Misie" Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

5. "Pracusie" Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina w Kętrzynie

6. "Stella" Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada Filia w Bartągu

7. Zespół edukacyjno-terapeutyczny SOSW w Kętrzyn

8. Zespół internacki "Parodia" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wchowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie

9. Kółko artystyczne - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie

10. "Dzieci Maryi" Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

11. "Aniołki i diabełki", Szkoła Podstawowa w Wilkowie

12. Szkoła Podstawowa w Kruszewcu

13. "Bez tremy" Warsztat Terapi Zajęciowej Kętrzyn

 

18 stycznia 2020 r. godz. 8:30

1. Zespół "Aniołeczki" kl. 2b Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie

2. "Gwiazdeczki" Szkoła Podstawowa w Garbnie

3. "Pogotowie artystyczne" Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Sorkwitach

4. "Gwiazdeczki z trójeczki" Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie"

5. "Srokowskie Krasnoludki" Szkoła Podstawowa w Srokowie z Filią w Solance

6. "Małe jedyneczki" Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie

7. "Srokowiacy" Szkoła Podstawowa w Srokowie z Filią w Solance

8. Grupa młodzieżowa "Bagatela" Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku

9. Koło Teatralne "Promyczki" Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Itegracyjnymi w Kętrzynie

10. Koło Teatralne "Antrakt" Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

11. "Niedźwiatki" Przedszkole Samorządowe w Zespole Szolno-Przedszkolnym w Bisztynku

12. "Promyczki" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztynku

13. "Gwardziści" Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie

 


Copyright ©2019 Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Kętrzynie, All Rights Reserved.