Aktualności z życia parafii

środa, Listopad 2, 2022, 16:33 | Brak komentarzy »

Kolejny 26 Festiwal Jasełek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie się 13-14 stycznia 2023 r. Zgłoszenia zespołów należy przesyłać na adres parafii do 15 grudnia 2022 r. W zgłoszeniu należy podać ilość uczestników zespołu, wiek, szkoła (przedszkole), nazwisko opiekuna i nr tel. do kontaktu organizatorów. Czas występu nie może przekroczyć 20 min. Telefon do kontaktu z organizatorami 608 162 512.


środa, Kwiecień 20, 2022, 19:33 | Brak komentarzy »

''>

Sobota, Styczeń 15, 2022, 07:23 | Brak komentarzy »


Poniedziałek, Grudzień 27, 2021, 15:43 | Brak komentarzy »
1. Zespół "Pszczółki" Oddział Przedszkolny nr 3 godz. 9:30-10:00
2. Smerfowa Kraina "Niebieskie Iskierki" godz. 10:00 - 10:30
3. "Gwiazdeczki" Szkoła Podstawowa nr 3 godz. 11:00-11:30
4. "Chochliki" Szkoła Podstawowa nr 5 godz. 11:30-12:00
5. "Antrakt" Koło Teatralne Szkoła Podstawowa nr 5 godz. 12:00-12:30

Sobota, Listopad 13, 2021, 17:00 | Brak komentarzy »

REGULAMIN
XXV FESTIWALU JASEŁEK
AKCJI KATOLICKIEJ
przy Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie
14 stycznia (piątek) 2022 r


1. Organizatorem XXV Festiwalu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie, który powołuje Jury i czuwa nad sprawnym przebiegiem konkursu.
2. Tematyka występów – Bożonarodzeniowa
3. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

I Przedszkola

II Szkoły Podstawowe - kl. I-III

III Szkoły Podstawowe – kl. IV – VIII

IV Inne Placówki Oświatowo Wychowawcze

4. Do konkursu mogą przystąpić zespoły tylko z terenu miasta Kętrzyna (Ograniczenia spowodowane są sytuacją związaną z COVIDEM)
5. Terminy przesyłania zgłoszeń do 15 grudnia 2021 r. na adres Kancelarii Parafialnej.
W zgłoszeniu należy podać:

1. Nazwę zespołu.

2. Ilość występujących i wiek uczestników.

3. Nazwiska opiekunów przygotowujących jasełka oraz telefon kontaktowy.

4. Uwagi dla organizatora.

6. Czas prezentacji zespołu – 20 min.
7. Organizator powiadomi pisemnie oraz zamieści w internecie kolejność i godz. występów poszczególnych zespołów.
8. Za właściwą opiekę i bezpieczeństwo uczestników (tzn. zachowanie i przestrzeganie rygoru sanitarnego) odpowiadają opiekunowie.
9. Miejsce występów: Bazylika Św. Jerzego w Kętrzynie. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie w czasie występów kilka mikrofonów bezprzewodowych i stałą dekorację Bożonarodzeniową w tle.
10. Nagrody i wyróżnienia: Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy znaczek i słodki upominek. Po zakończeniu przeglądu zespołów. Jury ogłosi wyniki konkursu, a na zwycięzców czekają nagrody.
11. Imprezę festiwalową wspomagają: Proboszcz parafii Św. Jerzego, sponsorzy i parafianie.

Proboszcz Parafii Św. Jerzego Prezes POAK
p.o. Helena Szymkiewicz


Copyright ©2019 Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Kętrzynie, All Rights Reserved.