Kancelaria parafialna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 10:00 - 12:00 oraz 15:00 -17:30
środa - 15:00 - 17:30
sobota - 15:00 - 17:30
niedziele i święta nieczynna!
w okresie wakacyjnym kancelaria czynna tylko w godzinach popołudniowych (15.00-17.30)
tel. 089 752 45 35

Wymagane dokumenty:

Chrzest:

akt urodzenia dziecka (odpis),
wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców, chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie:

metryka chrztu,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Pierwsza Komunia Święta:

metryka chrztu dziecka.

Małżeństwo:

dowody osobiste,
aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu,
świadectwo bierzmowania,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
Uwaga! Zamierzając zawrzeć sakramentalne małżeństwo zgłaszamy się 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Jednak już wcześniej możemy uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim, w naszym kościele w każdą niedzielę (oprócz okresu wakacyjnego) o godz. 16.00 (cykl 6 spotkań).

Pogrzeb katolicki:

akt zgonu,
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
Copyright ©2019 Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Kętrzynie, All Rights Reserved.