Ważniejsze daty z historii kościoła

1357 - prawa lokacyjne Kętrzyna
1359 - budowa katolickiego kościoła św. Jerzego
1470-1475 - rozbudowa świątyni z jednonawowej do trójnawowej krytej stropem
po 1500 - dobudowa prezbiterium i zakrystii z emporą
1515 - kryształowe sklepienie - dzieło mistrza Matza z Gdańska
1525-1946 - świątynia służy protestantom
1594 - renesansowa ambona
31.05.1946 - świątynia wraca w użytkowanie katolików
1.06.1954 - erygowanie parafii św. Jerzego, od początku kult Matki Bożej Miłosierdzia
1966 - poświęcenie kaplicy na wzór kaplicy w Ostrej Bramie
1973 - wstawienie 16 witraży wykonanych przez Marię Powalisz-Bardońską z Poznania
1982 - założenie biblioteki parafialnej
7.06.1992 - ustanowienie przez Metropolitę Warmińskiego Abpa Edmunda Piszcza Archidiecezjalnego Sanktuarium Matki Miłosierdzia i Kętrzyńskiej Kapituły Kolegiackiej
od 1993 - Piesze Pielgrzymki Warmińskie do Wilna i Częstochowy
1992-1995 - odnowienie świątyni
1994 - odkrycie gotyckiego portalu i krzyżackiego karceru
1995 - powstanie muzeum w emporze nad zakrystią
15.06.1998 - wykonanie iluminacji kościoła
22.07.1999 - podniesienie przez Stolicę Apostolską Kolegiaty św. Jerzego do godności Bazyliki Mniejszej
11.11.1999 - poświęcenie i otwarcie lapidarium
Copyright ©2019 Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Kętrzynie, All Rights Reserved.