Aktualności z życia parafii

Piątek, Kwiecień 19, 2024, 10:45
VIII Przegląd Piosenki Religijnej w Bazylice św. Jerzego w dniach 25 maja 2024 r. w Kętrzynie

1. Organizatorem Przeglądu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
2. Celem przeglądu jest poznanie piękna treści pieśni religijnych i może wziąć udział każdy zgłaszający się.
3. Występy będą oceniane w kategoriach artystycznych: soliści, zespoły rodzinne, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne.
4. Jury będzie oceniać wykonawców w kategoriach wiekowych.
5. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają prawo odwołania Przeglądu Piosenki Religijnej.
6. Wykonawcy prezentują dwa utwory o tematy maryjnej a w przypadku dużej liczby uczestników tylko jeden.
7. Jury będzie brać pod uwagę wykonanie utworu, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników i ogólny wyraz artystyczny.
8. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Zgłoszenia przyjmowane w kancelarii parafialnej do 10 maja 2024.
9. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane wg decyzji jury będą ostateczne.
10. Przegląd odbędzie się 25 maja 2024 r. w Sali katechetycznej. O godz. 1000
11. Kolejność występów będzie podana na tablicy ogłoszeń przed kościołem po zebraniu wszystkich zgłoszeń.
Organizatorzy: Parafialny Odział Akcji Katolickiej

Copyright ©2019 Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Kętrzynie, All Rights Reserved.